MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 

MADDE 1 –  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1) İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, SATICI tarafından işletilmekte olan gelbenimol.com  (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili siparişine ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2) ALICI, satıcının unvan , açık adres , telefon ve diğer erişim bilgileri ,satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları  ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini , sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

1.3) Malın/Ürün/Ürünlerin/Hizmetin temel özellikleri (türü,miktarı,marka/model , rengi , adedi vs.) SATICI’ya ait   gelbenimol.com  internet sitesinde yayınlanmaktadır. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya , kampanya tarihine kadar geçerlidir.  gelbenimol.com  siteside ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

SATICI BİLGİLERİ :  (Sözleşmede bundan sonra “SATICI” olarak anılacaktır.)
Unvanı  : Gel Benim Ol
Adres : Gayrettepe Mah. Beşiktaş / İstanbul
Telefon : 0533 734 7227
E-Posta : iletisim@gelbenimol.com

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

İş bu ÖN BİLGİLENDİRME FORMU ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin onaylanmaması halinde sipariş tamamlanmayacak ve  gelbenimol.com herhangi bir taahhüt altına girmeyecek olup, detaylı incelenmesi ile herhangi bir sorun ya da anlaşılamayan bölümün olması halinde müşteri hizmetleri ile görüşerek onay vermenizi rica ederiz.

ÖNEMLİ: SATICI’ nın web adresinde bulunan ürünler ile ilgili taahhütleri, stok, tedarik süreci ile sınırlı olup, aşağıda yer alan hususların gerçekleşmesi halinde sipariş iptali ve bedel iadesi gerçekleşecektir. SATICI stoklarında bulunduğu sürece web adresinde belirtilen fiyat ve özelliklerdeki satışa arz edilmiş ürünü tedarik etmeyi taahhüt etmektedir. Ancak Sistem ya da internette oluşacak gecikmeler ya da Müşteri’nin alışveriş yapması aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar ile mükerrer sipariş ya da son kalan stok ürünün farklı müşteriler tarafından aynı anda sipariş edilmesi veya stok ürünlerde meydana gelebilecek zayi ve benzeri gönderimi, ekonomik değeri etkileyen haller veya stokta görünen ürünlerin sipariş sonrasında Tüketici’ ye gönderilmesi öncesinde yapılan son muayenelerinde ayıp ya da benzeri ürünün Tüketici’ ye gönderimini etkileyen haller veya yasal mevzuata aykırılık ve benzeri nedenler ile ürünün gönderilmesinin mümkün olamaması gibi hallerin ortaya çıkması ve sair  gelbenimol.com internet sitesinden kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da ürünün temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ’ ye bilgi verilerek sipariş iptal edilmek zorunda kalınacak olup, bu nedenle siparişin teslim edilmemesinden  gelbenimol.com SORUMLU OLMAYACAK, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak, sipariş bedelinin iptal ve iadesi dışında Tüketici’ ye ekstra bir ayrıcalık sağlanmayacaktır.

ALICI, mesafeli sözleşmeyi ya da buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce işbu Ön Bilgilendirme Formu ile SATICI tarafından bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

MADDE 1- TARAFLAR VE KONU

1.1) İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, www.gelbenimol.com elektronik ticaret sitesinden ürün satın alacak kişi (“ALICI”) ile Gayrettepe Mah. Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan Gel Benim Ol E-Ticaret Sitesi (“SATICI”) arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. www.gelbenimol.com elektronik ticaret sitesindeki siparişlerde Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde satıcı taraf olup , işbu ticari işletme Gel Benim Ol’a aittir.

1.2) Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır.

MADDE 2-  SATICI BİLGİLERİ
MADDE 2.1 – SATICI

 

Ünvan Gel Benim Ol
Adres Gayrettepe Mah. Beşiktaş / İstanbul
Vergi No 17506000830
Telefon 0 533 734 7227
E-posta iletisim@gelbenimol.com